Przejdź do głównej zawartości

Posty

„Play” Rubena Östlunda

To, co jest jednak najbardziej interesujące, biorąc pod uwagę temat tego artykułu, to niekonwencjonalny wizerunek imigrantów, który kreuje w swoim filmie reżyser. Jeżeli bowiem przyjrzymy się wizerunkom imigrantów pojawiającym się w mediach, to okaże się, że reakcja środków masowego przekazu na zbrodnie popełniane przez imigrantów często jest schematyczna. Przedstawiciele mediów najczęściej sięgają do stereotypów, kształtowanych mniej czy bardziej świadomymi uprzedzeniami, lub przeciwnie, w wypadku przestępstw popełnianych przez imigrantów zatajają pochodzenie etniczne sprawców, by nie przyczynić się do ewentualnych zamieszek
Artykuł dostępny w archiwum pisma "Media, Kultura, Komunikacja Społeczna" (wydawca: IDiKS UW-M w Olsztynie). Film „Play” Rubena Östlunda jako przyczynek do rozważań o wizerunkach imigrantów we współczesnym filmie szwedzkim / Tomasz Adamski, W: Media, Kultura, Komunikacja Społeczna : zeszyty naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. [T…
Najnowsze posty

Film i przemijanie

Ida

Analiza filmu Pawła Pawlikowskiego. Ida jako dzieło sztuki filmowej. Dodatkowo recenzja filmu autorstwa Jakuba Majmurka. 

Tekst dostępny w archiwum pisma "Narracje o Zagładzie" (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
Opowiedzieć niewidzialne : próba analizy filmu "Ida" Pawła Pawlikowskiego / Katarzyna Mąka-Malatyńska // „Narracje o Zagładzie”. - Nr 1 (2015), s. 225-246
Tekst dostępny w serwisie ProQuest.
Ida / Jakub Majmurek// „Kino”. – 2013, nr 10, s. 71

Raymond Chandler (literatura i film)

Rozprawa doktorskaPatrycji Włodek poświęcona twórczości literackiej Raymonda Chandlera oraz jej filmowym adaptacjom.
Ze wstępu:
Film noir to jeden z istotniejszych z obszarów, w których zauważalny jest wpływ czarnego kryminału spod znaku Chandlera. Ten (…) nurt filmowy, przypadający na lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX wieku, sprawia wrażenie, jakby był doskonałą adaptacją całego prądu w literaturze. Film noir i czarny kryminał literacki poniekąd istnieją więc wspólnie, jak awers i rewers tej samej monety – amerykańskiej kultury pierwszej połowy XX wieku kształtowanej przez kolejne gwałtowne przemiany i czynniki: prohibicję, Wielki Kryzys, dwie wojny światowe, gwałtowną urbanizację, emancypację kobiet, rozwijającą się mafię, jazz, kino, „literaturę groszową” (pulp fiction).
Tekst dostępny w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie / Patrycja Włodek. – Kraków : Instytut Sztuk Audiowizualnych. Wydział Zarządzania i Komunikacji S…

Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim

Czyli o Maćku Chełmickim, Hansie Klossie, Franzu Maurerze, bohaterach filmów Vegi. Artykuł dostępny w archiwum "Postscriptum Polonistycznego" (Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej).
Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim – od Supermana do Wonder Woman / Agnieszka Tambor //  "Postscriptum Polonistyczne". - 2017, nr 2(20), s. [193]-205

Film w działaniu

Ze wstępu:
Artykuły zgromadzone w tym tomie monograficznym dotyczą rożnych wskazanych aspektów „użycia filmu” oraz powiązanych z tym praktyk społecznych (…). Uwagę autorów przykuwają różne praktyki społeczne związane z wykorzystywaniem filmu we współczesnej przestrzeni kulturowej: „w służbie” literatury, sztuki, reklamy, edukacji, terapii czy w funkcji dokumentacyjnej.Tom dostępny w archiwum pisma "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura" Instytutu Filologii Polskiej UP w Krakowie (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
Edukacja filmowa:geneza i rozwój badań nad zastosowaniami filmu w praktykach edukacyjnych / Agnieszka Ogonowska // „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”. - [T.] 9, [nr] 2 (2017), s. 3-7„Miejsce urodzenia” Pawła Łozińskiego jako mnemotopos / Magdalena Roszczynialska // „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”. - [T.] 9, [nr] …